Dezvoltarea permanentă a sectorului agrar dictează condițiile sale de gestionare a activității, atât pentru holdingurile agricole mari , cât și pentru fermele mai mici. Pluguri, cositoare, secerători, semănători, tractoare, irigatoare, aspersoare – aceste mașini ajută la sporirea eficienței businessului. Dar aici apare necesitatea de livrare a tehnicii grele, agabaritice la locul utilizării. Pe lângă toate, transportarea tehnicii agricole poate fi efectuată doar prin respectarea tuturor normelor legislative, în caz de existență a unor anumite resurse tehnice și umane.

Compania «Fahrwest Logistics» (Moldova) oferă servicii de transportare a tehnicii agricole din Europa în Moldova și prin Moldova în alte țări de pe continentul Eurasiatic, precum și din Moldova în țările UE și în alte direcții. Noi propunem un complex de servicii care prevede realizarea tuturor etapelor de livrare ale mașinilor agricole cu forțele unei singure companii. De-a lungul anilor de lucru noi am asimilat de minune toate detaliile ce țin de acest segment al sferei logistice și de transport. Datorită acestui fapt, noi rezolvăm cu încredere orice sarcină în termenii stabiliți, indiferent de direcția și distanța rutei. În cazul în care planificați o transportare a tehnicii pentru creșterea, strângerea și prelucrarea culturilor agricole, încredințați această treabă echipei noastre. Mai multe detalii și avantaje ale colaborării le puteți afla de la un manager prin telefon.

Particularitățile de transportare a tehnicii agricole

Complexitatea transportării tehnicii agricole constă în faptul că plugurile, cositoarele, treierătoarele se diferențiază prin dimensiuni și greutăți mari. Gabaritele mașinilor de multe ori depășesc parametrii admisibili. Mai mult de atât, unele părți ale utilajului iese din limite și ocupă spațiu din banda de pe contrasens, ceea ce poate creea o situație de avarie. Din acest motiv transportarea acestui tip de utilaj este considerată drept transportare a încărcăturilor agabaritice și necesită o abordare aparte și o rezolvare de profil.

Încă una din particularitățile transportării combinelor, tractoarelor este faptul că, de multe ori, acestea nu sunt mașini noi, ci utilaj transportat pe un nou sector agricol. În asemenea cazuri, în rezervorul de combustibil al tehnicii rămân substanțe ușor inflamabile. Iar schema de transportare se construiește luând în considerare cerințele față de livrarea încărcăturilor periculoase.

Un moment nu mai puțin important – sezonalitatea. Transportarea tehnicii agricole asigură lucrul neîntrerupt al sectorului agrar în toiul sezonului. În cazul în care mașinile nu vor fi livrate la timp, apare riscul de eșuare a proceselor de semănare, strângere a recoltei. Reținerile duc la pierderea recoltei.

Acești factori determină importanța încredințării livrării tehnicii agricole unei companii de transportare verificate.

Transportarea tehnicii agricole: regulile de bază

Nu contează dacă este nevoie de transportare a tehnicii agricole în Europa sau în alte regiuni, «Fahrwest Logistics» își construiește activitatea în baza respectării standardelor internaționale de profil :

  • Pentru transportarea mașinilor se folosesc platforme – semi-remorci. La încărcare regula principală este să se repartizeze greutatea pe axă. Lucrările de încărcare – descărcare se fac cu respectarea strictă a normelor de siguranță.
  • Fixarea încărcăturii pe platformă se efectuează prin construcții speciale. Este nevoie de aceasta pentru sporirea stabilității mecanismelor de transportare.
  • Transportarea tehnicii agricole este posibilă doar în situația în care toate documentele de însoțire au fost întocmite corect. De asemenea, este necesar de coordonat ruta cu serviciile rutiere. În caz de necesitate se organizează însoțirea.
  • La transportarea încărcăturilor periculoase – a automobilelor cu combustibil în rezervoare – coloanal primește un marcaj specific și este dotată cu elemente speciale de semnalizare.
  • Transportarea se efectuează cu o viteză anumită și cu respectarea normelor acustico-ecologice. Statutul livrării se urmărește prin intermediul unor sisteme electronice cu care sunt dotate automobilele.

Compania «Fahrwest Logistics» va lua asupra sa realizarea tuturor etapelor de livrare – de la crearea rutei și întocmirea documentelor permisive până la transportare, descărcarea la locul de destinație și organizarea însoțirii.

Costul livrării tehnicii agricole

Costul transportării tehnicii agricole se calculează pentru fiecare partidă individual. Prețul depinde de caracteristicile mecanismelor, de distanța transportării și de câțiva alți factori. Puteți comanda în avans calculele preliminare pentru a planifica bugetul. În baza datelor introductive oferite de dumneavoastră, managerul va face planul lucrărilor luând în calcul tarifele existente. Aflați mai multe detalii la telefon. Vom răspunde cu drag la toate întrebările voastre.

Abordarea profesionistă în rezolvarea sarcinilor logistice și de transport este garanția faptului că încărcătura va fi livrată la timp, în siguranță și fără deteriorări. Dacă ne încredințați nouă transportarea, nu veți fi nevoit să vă distrageți de la business. Noi vom face totul ”la cheie”.