Compania ”Fahrwest Logistics” oferă servicii de transport și logistică pentru transportarea încărcăturilor periculoase în Moldova, din Moldova către UE și în direcția inversă – din țările UE în Moldova.

În ce consistă particularitățile transportării încărcăturilor periculoase?

Încărcăturile periculoase sunt substanțe care, datorită proprietăților lor, în anumite condiții pot dăuna mediului și sănătății oamenilor. De regulă, acestea sunt materiale ușor inflamabile, active din punct de vedere chimic, explozive, toxice, radioactive. Din acest motiv, depozitarea și transportul acestora trebuie efectuate în conformitate cu anumite reguli – în rezervoare ermetice care exclud scurgerea substanțelor transportate, cu însoțire, cu respectarea tuturor standardelor de siguranță.

De ce este necesar ca transportarea încărcăturilor periculoase să fie efectuată de către specialiști?

Acest tip de activitate necesită competențe profesionale înalte și experiență din partea transportatorului, acesta având un anumit specific. Transportarea încărcăturilor periculoase este reglementată de un set de reguli ale ADR, iar vămuirea mărfurilor importate din Moldova pe teritoriul Uniunii Europene se efectuează în conformitate cu Codul Vamal al UE. Aceasta sugerează că transportatorii de încărcături periculoase trebuie să respecte în mod necesar o serie de reguli:

  • Este necesară eliberarea unei licențe care să dea dreptul de a desfășura acest tip de activitate.
  • Șoferii transportatorului sunt instruiți și autorizați să lucreze cu substanțe periculoase. Angajații companiei de transport și logistică, atunci când efectuează operațiuni de încărcare și descărcare, trebuie să respecte instrucțiunile elaborate pentru lucrul cu substanțe periculoase.
  • Traseul de deplasare este coordonat cu autoritățile competente. Autovehiculele sunt marcate corespunzător și sunt dotate cu echipamente speciale de protecție în caz de urgență – stingătoare, trusă de prim ajutor, cale de blocare a roților, personalul este echipat cu mănuși de protecție, veste de semnalizare.
  • Transportarea încărcăturilor inflamabile se efectuează pe drumuri situate la distanță de localități, zone protejate și zone de parc.

Pregătirea documentelor de însoțire pentru încărcăturile periculoase necesită o discuție aparte. Unul dintre documentele de însoțire necesare este o cartelă de urgență (de avarie). Conține informații despre substanța transportată, proprietățile acesteia, condițiile în care încărcătura devine periculoasă.

Dacă doriți ca transportarea de mărfuri periculoase să decurgă fără probleme, încredințați această treabă companiei ”Fahrwest Logistics”. Avem cunoștințele și experiența necesare, resurse tehnice și umane pentru a oferi clienților noștri servicii de calitate europeană și pentru a garanta respectarea tuturor reglementărilor legale.

Ce primesc clienții noștri?

Compania de transport și logistică „Fahrwest Logistics” (Moldova) oferă servicii de transportare a încărcăturilor periculoase în Europa și în direcție inversă – din Europa ”la cheie”. Aceasta înseamnă că vom întreprinde întreaga gamă de măsuri pregătitoare, transportarea nemijlocită a substanțelor la adresa destinatarului și descărcarea în siguranță. O echipă de specialiști – manageri competenți, experți în logistică, ambalatori, avocați, hamali, șoferi va lucra cu minuțiozitate la toate etapele transportării de mărfuri. În plus, noi asigurăm încărcăturile împotriva pierderilor, avariilor, situațiilor neprevăzute. Această abordare permite minimizarea oricăror riscuri.

Avem un parc auto propriu cu vehicule potrivite pentru transportarea încărcăturilor periculoase de diferite clase, ceea ce sporește siguranța procesului de transportare. Înainte de fiecare deplasare, mijlocul de transport este inspectat de către un mecanic pentru verificarea funcționalității. Vehiculele sunt echipate cu un sistem de urmărire GPS, care face posibil controlul deplasării acestora în Republica Moldova și nu numai.

Practicăm prețuri individuale pentru servicii în limitele tarifelor actuale. Toate achitările sunt complet transparente, iar prețul pentru anumite tipuri de servicii este competitiv.

Cât costă transportarea încărcăturilor periculoase?

Costul transportării încărcăturilor periculoase este calculat ținând cont de tarifele aprobate și de câțiva alți factori. Printre aceștia:

  • Tipul, caracterul și clasa de pericol a încărcăturii.
  • Volumul încărcăturilor ce trebuie transportate.
  • Pachetul de documente permisive care trebuie pregătit.
  • Un complex de măsuri care sunt necesare pentru a asigura depozitarea temporară, încărcarea, descărcarea, transportarea în siguranță a substanțelor periculoase.
  • Nevoia de servicii suplimentare – expediere, vămuire, securitate.

Vom face un calcul preliminar al costului transportării încărcăturilor periculoase în funcție de datele introductive, astfel încât să vă puteți planifica bugetul. Trebuie doar să furnizați managerului nostru informații despre substanță, cantitatea acesteia, distanța de transportare. Apelați-ne pentru a discuta detaliile. Vom fi bucuroși să vă ajutăm.